21.4 C
Barcelona
Dimarts, 7 juliol, 2020

Fundació Adecco afirma que 8.937 joves amb discapacitat busquen feina a Espanya

Recomanats

El Procicat aprova el Pla sectorial de represa de la normalitat en l’àmbit residencial

El Procicat ha aprovat el Pla sectorial de represa de la normalitat...

Dincat veu inacceptable el retard en els pagaments a les entitats socials anunciat pel Govern

El sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya s’ha sumat avui a...

joves discapacitat busquen feina
El col·lectiu representa l’1,7% del total de joves aturats a Espanya // Foto: Ajuntament de Barcelona

La Fundació Adecco i JYSK van presentar el passat 12 d’agost en el marc del Dia Internacional de la Joventut, el tercer informe Joves amb Discapacitat, motor de futur, un treball que basa les seves conclusions en una enquesta a 300 persones amb discapacitat entre 18 i 30 anys, així com en l’anàlisi d’informes oficials : El mercat de Treball de les persones amb discapacitat (SEPE, 2018) i Joves amb discapacitat a Espanya (Injuve i Cermi, 2016)

Francisco Mesonero, director general de la Fundació Adecco, comenta que: “per garantir un futur igualitari, en què els joves amb discapacitat tinguin les mateixes oportunitats, és vital treballar en el present. D’una banda, sensibilitzant les empreses i acostant la seva talent, i, de l’altra, apoderant els joves perquè la seva discapacitat no es converteixi en un handicap, sinó que puguin transformar-la en un avantatge competitiu o impuls per incrementar les seves oportunitats d’ocupació “.

Radiografia de l’aturat jove amb discapacitat

Actualment, es comptabilitzen a Espanya 8.937 joves amb discapacitat (fins a 25 anys) inscrits com a demandants d’ocupació, és a dir el 1,7% del total d’aturats joves a Espanya (515.200). El seu perfil respon al d’un home (63%), amb discapacitat física (42%) que resideix majoritàriament a Andalusia (22,8%), Catalunya (15%), Comunitat Valenciana (11,4%) i Comunitat de Madrid ( 10,5%). En altres paraules, aquestes 4 regions concentren a 6 de cada 10 aturats joves amb discapacitat.

Pel que fa al tipus de discapacitat, dels aturats joves, la majoria presenta una de tipus físic (42%), seguit d’un 23% amb discapacitat psíquica, un 19% sensorial; un 11% intel·lectual i un 5% orgànica.

És significatiu que la major part (27,7%) és aturat de llarga durada, és a dir, fa més d’un any buscant feina sense èxit. En concret, el 14,5% porta entre un i 2 anys a l’atur i un 13,3% supera els 2 exercicis.

Disminució de la desocupació VS Discriminació

En els últims anys, s’ha assistit a una reducció del nombre d’aturats joves amb discapacitat a Espanya. Pel que fa a 2017, la xifra ha caigut un 1,4%; un 11,7% si es tira la vista 4 anys enrere.

Entre les causes que hi ha darrere d’aquest descens, destaquen principalment les següents:

Una millora de la salut del mercat laboral, que no ha deixat de generar ocupació en els últims anys. La recuperació econòmica ha estat inclusiva i ha comportat una major voluntat a l’hora d’incorporar la diversitat als equips de treball.

Un gradual canvi de mentalitat per part de les empreses, que comencen a apostar per la Diversitat i la Inclusió com a palanca de competitivitat, sent els joves amb discapacitat un públic estratègic en la conformació d’aquesta diversitat.

Una prolongació de l’etapa formativa dels joves amb discapacitat que decideixen, de forma creixent, seguir estudiant per equiparar les seves oportunitats professionals amb les dels seus coetanis, amb el que abandonen les llistes d’atur.

La irrupció de tecnologies inclusives que possibiliten l’exercici del seu lloc de treball a nombroses persones amb discapacitat. No només cal tenir en compte el desenvolupament de la tecnologia convencional, sinó adaptacions com ratolins ergonòmics, teclats amb cobertor, impressores braille, etc.

No obstant això, la participació dels joves amb discapacitat en el mercat laboral continua sent minsa: la seva taxa d’activitat és del 28% o, el que és el mateix, un 72% no té feina ni el busca, segons l’informe Joves amb discapacitat a Espanya (INJUVE i CERMI). La participació dels joves sense discapacitat en l’ocupació, tot i que baixa (39%), és considerablement superior a la dels primers.

La menor participació dels joves amb discapacitat en el mercat laboral no només es deu a les dificultats derivades de la seva condició (elevada afectació, deteriorament de l’estat de salut, etc.), sinó que tenen molt pes les barreres psicològiques de caràcter intrínsec (sobreprotecció familiar , por, inseguretats, etc) i extrínsec (discriminació per part de la societat i les empreses).

En efecte, el 40% de la població jove amb discapacitat afirma haver sentit discriminació en l’àmbit educatiu i / o formatiu, un percentatge que, lluny de decréixer quan arriben a l’edat laboral, puja fins al 66%. És a dir, prop de 7 de cada 10 joves amb discapacitat afirma haver sentit discriminació en els processos de selecció per a accedir a un lloc de treball. “Se’ls va canviar la cara quan van veure que tenia una discapacitat” o “van qüestionar contínuament la meva capacitat per poder exercir el lloc i, tot i que complia tots els requisits, no van tornar a cridar-me”, són algunes de les respostes dels enquestats.

Segons Francisco Mesonero, director general de la Fundació Adecco: “si la discriminació ja està present a les escoles, és molt lògic que s’estengui als entorns laborals en l’edat adulta. Aquesta situació és perillosa, perquè pot frenar la voluntat de molts joves amb discapacitat en la seva recerca de feina. l’única via per aturar-és l’educació inclusiva des d’edats primerenques, així com una intensa tasca de sensibilització a les empreses: en primer lloc, eliminant biaixos inconscients i prejudicis entre els responsables de Recursos Humans i, a l’ mateix temps, apropant la discapacitat a tota la plantilla, per eradicar prejudicis i estereotips. Només d’aquesta manera, la incorporació dels joves amb discapacitat podrà ser sostenible en el temps “.

Polítiques actives d’ocupació per donar poder als joves amb discapacitat

Com s’ha analitzat, els prejudicis i creences estereotipades condueixen a molts joves amb discapacitat a la inactivitat (un 72% no té feina ni el busca).

Entre aquells que sí busquen feina, gairebé tres quartes parts (67,9%) mai ha tingut contacte amb el món laboral, és a dir, està buscant la primera feina. En primer lloc, per una qüestió generacional, ja que estan en les albors de la seva carrera professional i, en segon, per una major cultura del subsidi, és a dir, de vegades, reben una prestació econòmica que, si bé assegura la seva subsistència, pot conduir a una recerca de feina més laxa i prolongada, que perpètua la dependència i la inactivitat.

Segons Francisco Mesonero: “les polítiques passives d’ocupació o subsidis són molt necessaris per garantir que les persones amb discapacitat poden tirar endavant, però és fonamental complementar-los amb polítiques actives d’ocupació, sobretot en el cas dels joves amb discapacitat, que tenen tota la seva trajectòria laboral per davant. Mitjançant la formació i l’acompanyament, els joves amb discapacitat podran equiparar a la resta dels demandants d’ocupació, competir en condicions d’igualtat i assolir un grau d’autonomia que els permeti trobar una feina i realitzar-se personalment “.

Així mateix, i en línia amb els prejudicis esmentats, els joves amb discapacitat tendeixen a veure minvada la seva confiança laboral: un 52% creu que trigarà més d’un any a trobar feina; seguit d’un 26% que preveu estar entre 7 i 12 mesos aturat; un 17% que calcula que la tasca de trobar feina el portarà entre 1 i 6 mesos i un 5% que pensa que trigarà menys d’un mes.

Menor formació: el Taló d’Aquil·les

El nivell formatiu és un factor determinant a l’hora de garantir l’accés al mercat laboral. És una conclusió generalitzada en tots els països membres de la UE: a major nivell de formació, major taxa d’ocupació i menor desocupació.

En aquest sentit, és significatiu com entre els joves del nostre país la mancança formativa s’alça com una de les principals causes d’atur.

A través de l’informe Joves amb discapacitat i ocupació a Espanya (2016), s’ha pogut radiografiar el nivell formatiu predominant entre aquells que tenen discapacitat i comparar-lo amb la resta de les persones de la seva edat. Crida l’atenció l’important gap existent: un 11% dels joves amb discapacitat és analfabet (només un 0,28% dels de la seva edat) i tot just un 2% compta amb estudis universitaris, enfront del 11,9% de la resta.

Pablo Pineda, primer diplomat europeu amb síndrome de Down i ambaixador de la Fundació Adecco aposta per un model d’educació inclusiva que redueixi aquesta bretxa formativa: “el problema és que moltes persones amb discapacitat, especialment intel·lectual, acaben la seva formació amb 18 anys i el seu única alternativa és un centre ocupacional o centre Especial de Treball. En el meu cas em considero afortunat, ja que vaig anar a la Universitat, tot i que no ha de ser l’única via. Des del meu punt de vista, el valor de l’educació inclusiva rau precisament a buscar l’equitat, analitzar les necessitats de cada persona i oferir-li alternatives adequades a les seves circumstàncies. d’aquesta manera, les persones amb discapacitat podríem assolir la plenitud educativa fent una FP, amb un certificat de professionalitat o mitjançant altres fórmules intermèdies que evitin que toquem sostre formatiu als 18 anys. la idea seria perllongar la formació fins als 25 anys, perquè les persones amb discapacitat puguin competir amb garanties en el mercat laboral “.

On troben feina els joves amb discapacitat?

Segons l’informe El mercat de Treball de les persones amb discapacitat, del SEPE, la major part (20,2%) troba feina com a peó d’indústria manufacturera, seguits d’un 19,6% que ho fa com a personal de neteja en oficines i hotels. Cambrer és la tercera professió més repetida, amb un 12,6%.

La majoria d’aquestes posicions no exigeixen una elevada qualificació, circumstància ocasionada, principalment per la menor formació dels joves amb discapacitat, que provoca que la seva presència en llocs qualificats sigui minsa.

6 consells perquè els joves amb discapacitat s’estrenin en l’ocupació

Durant l’últim any, la Fundació Adecco ha generat 725 llocs de treball per a joves amb discapacitat. A tots els que vulguin estrenar-se al món laboral, la Fundació ofereix les següents recomanacions:

No amagar la discapacitat, però no cal reflectir-la en el currículum. És una dada personal que no determina en absolut la professionalitat: el que s’ha de posar en valor és la formació, experiència i actituds. A més, cal pensar que la majoria dels responsables de Recursos Humans no són experts en discapacitat. Per això, indicant-ho en el currículum es poden generar dubtes innecessàries.

Transformar la discapacitat en avantatge competitiu. Si la discapacitat és visible i s’arriba a l’entrevista de treball, no cal deixar que sigui un tabú i s’ha d’explicar amb normalitat al reclutador. L’important és que no es quedi amb dubtes sobre si es pot ocupar el lloc de treball. Cal explicar amb exemples pràctics com es desenvolupa l’individu en el seu dia a dia i si es precisa d’alguna adaptació. Fins i tot, és recomanable oferir-se a respondre tots els seus dubtes en relació a la discapacitat, ja que això projectarà una imatge de seguretat i confiança. A més, la discapacitat pot fer que aflorin i es reforcin capacitats com l’esforç, la superació o la capacitat de sacrifici. Són qualitats que es poden posar en valor, de manera que transformin la discapacitat en un avantatge competitiu.

Centrar el currículum en les competències. Si s’està buscant una primera feina, no es pot acreditar experiència, de manera que és recomanable posar l’accent en les habilitats i competències (iniciativa, adaptabilitat als canvis, polivalència), així com en activitats extracurriculars que aportin valor (voluntariats, estades a l’estranger, etc.).

Formació. En l’actualitat hi ha organismes i entitats que bequen joves amb discapacitat per a donar-los suport en la seva formació i, d’aquesta manera, obrir-los les portes del món laboral. La formació és una valuosa eina que ajuda a obrir les portes de l’ocupació. Trobar alguna cosa que motivi, en el que millorar i posar-se a això és la clau. Cal recordar que els idiomes, les noves tecnologies i / o el disseny web, són sempre una bona opció. Es poden consultar les beques que la Fundació Adecco té obertes en aquest moment.

Reforçar la marca personal en Xarxes Socials. El 70% dels aturats ja busca feina a través de Linkedin i el percentatge és encara més gran entre els joves. No estar present és una pèrdua d’oportunitats: en primer lloc, perquè les empreses no trobaran a l’individu quan busquin perfils i, en segon, perquè moltes d’elles descarten els candidats no actius en Xarxes professionals.

Esgotar totes les fonts de recerca de feina sense límits. Tenir una discapacitat no implica buscar només en fonts específiques per a desocupats amb discapacitat: hi ha moltes altres i com més s’utilitzin, més possibilitats es té de trobar una ocupació: serveis públics d’ocupació, portals, agències especialitzades, webs corporatives d’empreses, centres de orientació en Universitats, etc. Cal no deixar cap.

FontFundació Adecco

- Advertisement -

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- Publicitat -

NEWSLETTER

Subscriu-te per estar al dia de les últimes notícies, ofertes i anuncis exclusius

Últimes notícies

Nou pla de contingència del Govern per protegir les residències d’un possible rebrot a la tardor

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, i...

El periodisme que et falta

En els darrers anys m’he estat formant en periodisme amb l’objectiu de poder contribuir a una comunicació...

La Fundació Nen Déu obté material de protecció sanitària gràcies a la campanya “Jo Prioritzo”

La Fundació Nen Déu ha tancat amb èxit la campanya de captació de fons “Jo Prioritzo” per...

El Festival de cinema ‘La GRAN pantalla’ arrenca amb una inauguració simbòlica

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=cwTeLsyXpzI&feature=emb_logo Avui, 6 de juliol, els Cinemes Girona acolliran la inauguració simbòlica de la segona edició del...

Viver de Bell-lloc acompanyarà 30 persones amb discapacitat en la 4a edició del programa SIOAS

Fundació Viver de Bell-lloc acompanyarà a 30 persones amb discapacitat en el procés de trobar feina dins...
- Advertisement -

també pot interessar-te

- Advertisement -