Avís legal

Aquest web compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Dades del Responsable:

• Identitat del Responsable: Carlos Valdivia Domingo
Nom comercial: Diari de la Discapacitat
• NIF / CIF: 43680495E
• Direcció: Carrer Pica d’Estats, 7 08396 Sant Cebrià de Vallalta (Barcelona)
• Correu electrònic: info@diarideladiscapacitat.cat

Condicions generals d’ús

Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines web, integrants de la pàgina web de Diarideladiscapacitat, inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, www.diarideladiscapacitat.cat (“usuari”) accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal www.diarideladiscapacitat.cat

Dades personals que recollim i com ho fem

Llegir Política de Privadesa.

Compromisos i obligacions dels usuaris

Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web.

Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

• La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la nostra autorització com a titular legítim.
• Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de nosaltres com a legítims titulars.
• La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades pels usuaris de Diarideladiscapacitat poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Diarideladiscapacitat, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i Diarideladiscapacitat és per un canal segur i les dades transmeses tenen la garantia de ser tractats amb les millors condicions de seguretat, perquè la confidencialitat dels usuaris estigui salvaguardada.

Reclamacions

L’usuari podrà realitzar reclamacions sol·licitant el seu full de reclamació o enviant un correu electrònic a info@diarideladiscapacitat.com indicant el seu nom i cognoms, el servei o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

L’usuari podrà notificar-nos la reclamació, bé a través del correu electrònic a: info@diarideladiscapacitat.com o bé per correu postal dirigit a: Carrer Pica d’Estats, 7 08396 Sant Cebrià de Vallalta (Barcelona)

Exclusió de garanties i responsable

Diari de la discapacitat no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

• La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts;
• L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
• L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
• La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
• El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Devolucions

El pagador el de la subscripció que desisteixi de la utilització del justificant de pagament pot enviar un correu a info@diarideladiscapacitat.com identificant-se amb el seu nom i aportant el justificant de pagament perquè es procedeixi a la devolució de l’import del justificant de pagament.

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal www.diarideladiscapacitat.cat, si us plau dirigiu-vos a info@diarideladiscapacitat.com.

- PUBLICITAT -