Un informe promogut per la Fundació Pere Tarrés reclama una escola bressol més inclusiva

Manifesta dificultats per atendre casos de pluridiscapacitat

escola bressol inclusiva
L’infome reclama una escola bressol més inclusiva // Foto: Down Catalunya

Segons un informe promogut per la Fundació Pere Tarrés, els infants amb necessitats educatives especials, tot i comptar amb places específiques en les escoles bressols de titularitat pública, es fa palesa una dificultat real per atendre casos de pluridiscapacitat o de determinades malalties cròniques.

Per donar resposta a aquesta realitat els experts de l’Hospital Sant Joan de Déu, de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i Esport Blanquerna-URL i la Fundació Pere Tarrés, a través de l’expertesa en intervenció del Departament de Petita Infància i el coneixement acadèmic de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – URL, han establert nou model d’escola bressol capaç de garantir l’educació i la convivència de tots/es els infants i famílies atenent a les seves diversitats i necessitats específiques.

BANER_300X250

El model d’escola bressol que plantegen els experts és el d’un centre educatiu centrat en l’infant, que garanteixi el desenvolupament saludable de tots els infants a través d’un abordatge interdisciplinari, co-responsable i holístic que s’adapta i aprèn de l’entorn. La proposta integra, doncs, tres perspectives: la sanitària de promoció de la salut, l’educativa i psicològica de desenvolupament de l’infant i la de l’educació social, d’integració de l’entorn social.

La definició d’un model d’escola bressol inclusiva ha propiciat l’aparició d’alguns reptes que caldrà anar treballant de manera singular a cada centre i territori. A mode de conclusió, l’estudi llista alguns dels reptes que caldrà abordar des del compromís i cooperació entre administracions, serveix, recursos i professionals, entre d’altres:

– L’educació 0-3 ha de garantir el dret de tots/es els infants a l’escolarització.

– L’educació 0-3 ha de contribuir a la promoció d’igualtat d’oportunitats educatives i per tant l’equitat.

– El desenvolupament d’un model d’organització cooperativa i l’exercici d’una professionalitat reflexiva suposa disposar de temps per l’observació.

– El treball cooperatiu requerirà d’un lideratge clar com el de la figura d’un referent únic per la família.

– La implementació del model d’escola bressol proposat requereix disposar de professionals qualificats.

– La incorporació de la salut com a eix transversal s’ha de fer en benefici de tots/es els infants i famílies.

– Serà bo integrar en l’escola bressol els recursos i professionals de la salut comunitària.

– Caldrà treballar en la continuïtat del model proposat en la segona etapa de l’escolarització infantil.

banner_dental

Sigues el primer a opinar

Deixa un comentari

La vostra adreça de correu no serà publicada


*