Dilluns, 22 abril 2024
spot_img
IniciDESTACADES“En l’entorn laboral s’hauria de tenir documents adaptats a Lectura Fàcil perquè...

“En l’entorn laboral s’hauria de tenir documents adaptats a Lectura Fàcil perquè les persones amb especials dificultats tinguin accés a la informació plena”

El passat mes de novembre es va presentar al Palau Macaya de Barcelona el llibre ‘Habilitats socials a la feina’, un manual que aporta les principals claus per triomfar en l’àmbit laboral, pensat especialment per a col·lectius vulnerables. Aquest projecte, fruit de la col·laboració  entre l’Associació Lectura Fàcil i Fundación Grupo SIFU, està escrit amb el sistema de Lectura Fàcil.

En aquesta entrevista conjunta a Elisabet Serra, coordinadora de l’Associació Lectura Fàcil i Yolanda Triguero, responsable de Unidades de Apoyo del Grupo SIFU, ens aproparem més amb aquest sistema de lectura i les seves aplicacions en el món laboral.

Què és la lectura fàcil?

Són llibres, documents, pàgines web, etc. que segueixen les directrius internacionals de la IFLA (Federació Internacional d’Associacions i Institucions Bibliotecàries) quant al contingut, el llenguatge i la forma per tal de ser llegits i entesos per persones amb dificultats lectores.

El concepte «Lectura Fàcil» està implantat als països nòrdics (Suècia, Noruega i Finlàndia) des de fa més de 40 anys. L’any 2003, l’Associació Lectura Fàcil (ALF) va introduir-lo a Catalunya i Espanya per arribar a sectors de població que no disposaven de materials adaptats, adequats a les seves necessitats. Els materials de Lectura Fàcil s’identifiquen amb el logotip LF, que atorga l’Associació Lectura Fàcil, un cop revisats i validats.

elisabet serra lectura fàcil món laboral entrevista
Elisabet Serra, coordinadora de l’Associació Lectura Fàcil // Foto; Associació Lectura Fàcil

Quines eines utilitza la lectura fàcil per fer més senzilla la lectura dels textos?

La IFLA va publicar el 1998 les directrius que defineixen en forma i contingut els textos escrits en Lectura Fàcil i que serveixen de referència a tota una xarxa internacional que treballen la Lectura Fàcil. Els textos en Lectura Fàcil exigeixen tenir especial cura del contingut, del llenguatge, de les il·lustracions i també del disseny gràfic.

Un text de Lectura Fàcil es caracteritza, entre altres aspectes, perquè descriu els esdeveniments en ordre cronològic, narra les històries amb una sola línia argumental, l’acció té una continuïtat lògica i no hi ha excés de personatges. El llenguatge és concret i senzill, evita conceptes abstractes i paraules d’ús poc freqüent. El disseny és clar i accessible, amb marges amples i espaiat generós. Les il·lustracions són descriptives per reforçar la comprensió del text.

A quins col·lectius va adreçada principalment?

Els materials de Lectura Fàcil s’adrecen especialment a persones que tenen dificultats lectores. Aquestes dificultats poden ser transitòries, com per exemple: població nouvinguda que aprèn la llengua d’acollida, persones amb una escolarització deficient, adults que s’inicien en la lectura o permanents, com: persones amb diversitat funcional, gent gran amb deteriorament cognitiu, alumnes amb trastorns de l’aprenentatge, etc. Calculem que les dificultats lectores afecten a més d’un 30% de la població.

En el cas de les persones amb diversitat funcional, requereix algun sistema especial o s’aplica un sistema estàndard?

Els prop de 15 anys d’experiència ens han demostrat que són més els factors que uneixen les necessitats dels diversos col·lectius amb dificultats lectores que no pas que els diferencien. Per tant, un mateix text de Lectura Fàcil pot ser llegit i comprès per una persona amb diversitat funcional, un alumne amb dislèxia o una persona nouvinguda. Hi ha diverses experiències de clubs de Lectura Fàcil on participen alhora persones amb diversitat funcional i persones grans que descobreixen la lectura un cop jubilades. Tots junts llegeixen, comenten i comparteixen un mateix llibre LF.

Yolanda Triguero lecturà fàcil món laboral entrevista
Yolanda Triguero, responsable de Unidades de Apoyo del Grupo SIFU // Foto: Grupo SIFU

El manual Habilitats socials a la feina, es una guia amb problemes i solucions pels col·lectius especialment vulnerables en la seva etapa laboral. Amb quins problemes es troben aquestes persones en l’entorn laboral?

En el procés d’ integració laboral de col·lectius especialment vulnerables poden aparèixer diferents problemes. De fet cada etapa de la trajectòria professional té la seva pròpia problemàtica. Durant la cerca de feina, per exemple, poden desconèixer on dirigir-se per buscar oportunitats laborals o com funcionen les eines de reclutament 2.0 (internet, portals, linkedin, etc). El mercat laboral és cada vegada més competitiu, amb candidats amb molta formació i/o experiència professional, i certs col·lectius vulnerables presenten dificultats per competir en aquest entorn o per fer front a les entrevistes de treball.

Un cop integrats en una empresa, hem vist com de vegades existeix un desconeixement de les normes implícites a nivell empresarial o dificultats per comprendre comunicats i documentació amb un llenguatge molt tècnic (contracte laboral, informacions corporatives, etc). En aquest sentit, està clar que per integrar- se en el grup son necessàries un nivell alt de habilitats socials i disposar d’ eines per la gestió de conflictes, ritmes de treball alts, també poden patir discriminació per part de companys, etc. D’altra banda, també és important l’etapa de la finalització d’un contracte. Si es dona el cas, cal fer front a la nova etapa laboral amb capacitat de resiliència i sense que afecti a l’ autoestima.

La lectura fàcil pot facilitar la integració laboral de les persones amb diversitat funcional?. De quina manera?

Sí, en un entorn merament laboral seria positiu poder disposar de certs documents adaptats a LF, com per exemple el contracte laboral, les nòmines, la normativa empresarial, de prevenció de riscos laborals, els documents sindicals, etc. D’aquesta manera, les persones amb especials dificultats tindrien accés a l’ informació plena del seu entorn i de l’ empresa igual que qualsevol altre company i, per tant, la seva adaptació i integració seria més fàcil. També seria aplicable a l’ accés a la formació que, en conseqüència, amplia les seves capacitats laborals i per tant millora les possibilitats d’ accés al mercat laboral.

Quina és l’actitud de les empreses respecte a les persones amb aquestes dificultats d’aprenentatge?

Des de l’aplicació de l’antiga Llei LISMI i actual LGD ( Llei General de Discapacitat) el sector empresarial ha millorat en relació a la contractació i integració de persones amb discapacitat. No obstant, queda molt per fer, ja que actualment l’ actitud envers a col·lectius amb problemes d’ aprenentatge s’ ha de millorar molt. Bàsicament, el principal problema és el desconeixement del col·lectiu i de les moltes capacitats que tenen. L’estigma social que pateixen (creuen que presentaran més baixes, que no s’ integraran, no tindran els coneixements necessaris, etc) és encara molt elevat. Tot i així, cada vegada més, les empreses en són conscients que la Responsabilitat Social és important en empreses competents i competitives i valores la importància de tenir equips de treball diversos.

I en l’àmbit educatiu, s’aplica aquest sistema de lectura per fer una escola més inclusiva?

Els professors que utilitzen la Lectura Fàcil a l’aula reconeixen que és una eina útil per fomentar el gust per la lectura en alumnes amb dificultats de comprensió lectora i alhora per treballar materials curriculars adequats a aquest alumnat. La Lectura Fàcil afavoreix l’educació inclusiva per diversos motius: Integra a l’aula ordinària l’alumnat amb necessitats educatives especials. Poder tenir accés a obres de la literatura i temes de coneixements i compartir-ho amb la resta dels companys esdevé una eina d’inclusió social; Ajuda els alumnes a adquirir un bon domini lector i certa velocitat lectora que els facilita la comprensió del que llegeixen; Enganxa a llegir a alumnat sense hàbit lector, desmotivat, amb problemes de concentració… perquè comproven que els llibres LF mantenen un equilibri amb les seves capacitats lectores.

Finalment, creu que s’hauria d’invertir més en aquest sistema per ajudar a més col·lectius vulnerables?. De quina forma?

Tenint en compte que són llibres que van dirigits a col·lectius que tradicionalment no han tingut accés a la lectura, i per tant no freqüenten llibreries ni biblioteques, es necessita una gran tasca de difusió i d’informació per assegurar que cada publicació trobi els seus lectors. Aquesta és una de les funcions de l’Associació: fer que aquests llibres siguin coneguts i arribin als seus públics. És una tasca que aplega molts àmbits: l’educatiu, el social, el cultural, etc.

La Llei d’Accessibilitat catalana defineix un nou paradigma d’accessibilitat universal del qual la LF n’és una de les claus, ja que treballa per a la inclusió social entesa en sentit ampli, incorporant a tota la ciutadania. En aquest sentit, la llei reconeix l’obligació dels organismes públics d’oferir els seus documents en Lectura Fàcil, i dels centres educatius d’oferir materials en Lectura Fàcil per als alumnes que tenen dificultats lectores. També reconeix l’obligació de garantir l’accessibilitat informativa en les activitats culturals, esportives, en productes de consum i serveis financers, entre d’altres. Confiem que el reglament de la Llei contempli una generosa partida pressupostària per garantir el seu desplegament.

- PUBLICITAT -

Subscriu-te a la Newsletter

Per estar al dia de tota l'actualitat del món de la diversitat funcional a Catalunya

Carlos Valdivia
Carlos Valdiviahttps://www.diarideladiscapacitat.cat
Periodista i director del Diari de la DisCapacitat. Tinc una discapacitat física i treballo per fer una societat més inclusiva a través dels mitjans de comunicació

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

ÚLTIMES NOTÍCIES

Skip to content