La CNSE i FESOCA donen suport al recurs presentat davant el TSJC per les famílies d’alumnes sords catalans

Davant la manca de compromís del Govern per una educació en llengua de signes

pares alumnes sords recurs TSJC
El col·lectiu ha denunciat en diverses ocasions aquesta discriminació // Foto: FESOCA

La Confederació Estatal de Persones Sordes (CNSE) i la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA), han donat suport a través d’un comunicat conjunt  al recurs han interposat les associacions ‘Volem signar i escoltar’ i ‘Pares de Nens sords de Catalunya’ (APANSCE) contra la Conselleria d’Educació del Govern de la Generalitat, després de desestimar aquesta la reiterada reivindicació de les famílies amb alumnat sord d’emprar la llengua de signes catalana (LSC) com a llengua vehicular d’ensenyament per als seus fills en totes les etapes educatives.

L’acció legal interposada per Volem Signar i escoltar i APANSCE arriba, segons manifesten portaveus de les dues associacions, després d’assistir a “una reiterada vulneració dels drets de nens i joves sords catalans que diàriament veuen vetat el seu accés a una educació efectiva en llengua de signes catalana”. Una situació que es deu, entre altres aspectes, a l’absència d’intèrprets de llengua de signes durant la totalitat de l’horari lectiu, i a les mancances que presenten els docents d’educació postobligatòria en instituts amb alumnat sord. “En molts casos desconeixen quines són les seves necessitats i per tant, les adaptacions que requereixen”, expliquen aquestes famílies, que lamenten “no tenir llibertat, ni tampoc el suport de l’Administració, per triar una atenció primerenca i una educació que inclogui aquesta llengua”.

BANER_300X250

Així mateix, les dues associacions qüestionen l’actitud d’alguns professionals que “sistemàticament rebutgen la incorporació de la llengua de signes en la intervenció d’aquestes nenes i nens sords i mantenen que” desconeixen que el seu aprenentatge afavoreix l’accés a la llengua oral, a més de propiciar seva participació i inclusió social”.

En aquest sentit, el president de FESOCA, Albert R. Casellas, ha criticat que es “penalitzi als estudiants sords i les seves famílies pel fet de voler ser partícips d’una educació en llengua de signes”, i ha recordat que “l’única manera de garantir la igualtat i no discriminació en l’educació de totes les nenes i els nens sords, és mitjançant un bon accés a la llengua de signes a les escoles, i la interacció amb altres nens sords, així com amb models d’adults sords signants”.

Per la seva banda, la presidenta de la CNSE, Concha Díaz, ha assenyalat que l’oferta del model educatiu bilingüe en llengua de signes és a més d’escassa, molt dispar, i ha manifestat la seva preocupació “pel reiterat incompliment del dret de les famílies a triar una educació inclusiva en llengua de signes per als seus fills sords”. Per a Díaz, cal “establir unes bases mínimes del que és l’educació bilingüe en llengua de signes, potenciar la creació d’una xarxa de centres amb programes educatius bilingües en llengua de signes, dotar-los dels recursos necessaris i garantir la formació contínua de els professionals que treballen amb la infància i les famílies tenint en compte la perspectiva de les persones sordes”. En aquest sentit, sol·licita a les institucions públiques, tant d’àmbit estatal com autonòmic, que compleixin el que legislen i es comprometin amb el dret de la infància i joventut sorda a rebre una atenció integral de qualitat, propera i gratuïta que inclogui la llengua de signes. “Com a societat, tenim l’obligació d’educar nenes i nens sords feliços, sumant recursos i suports, i no restant”, ha conclòs.

Les dos entitats recorden que la petició realitzada es produeix perquè l’Administració compleixi amb la legislació vigent, que obliga tant en l’àmbit autonòmic (a través del la Llei 17/2010 de Llengua de signes Catalana i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya), com en l’àmbit estatal (a través de Llei 27/2007 de 23 d’octubre per la qual es reconeixen les llengües de signes espanyoles).

banner_dental

Sigues el primer a opinar

Deixa un comentari

La vostra adreça de correu no serà publicada


*