Proposta del CERMI per acabar amb un buit legal en els estacionaments reservats per discapacitats

L'organisme demana en un informe la modificació de dos Reials Decrets

parc vallès aparcaments discapacitats
El cas del Parc Vallès de Terrassa ha provocat l’informe de CERMI // Foto: Imatge d’arxiu

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha elaborat un informe en relació a la sentència nº25/2016 del jutjat contenciós administratiu nº 1 de Barcelona referent a una denúncia presentada contra un particular per estacionar en una plaça d’aparcament reservada per persones amb discapacitat en el centre comercial Parc Vallès de Terrassa.

La sentència, de la que es va fer ressò el Di@ri de la Discapacitat, donava la raó al recurs presentat pel denunciat per manca de potestat sancionadora de l’administració pública en una propietat privada.

En el seu informe, el CERMI conclou que la sentència s’ajusta a la normativa en vigor, però manifesta que l’argumentació es centra exclusivament en la manca de competència sancionadora dels municipis en les vies que no siguin de la seva titularitat i de caràcter urbà.

Per aquest motiu, l’organisme proposa la modificació de dos Reial Decrets que acabin amb el buit legal que actualment existeix i que provoca una situació d’indenfensió de les persones amb discapacitat.

El CERMI proposa per una banda modificar el Reial Decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre el Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial. En aquest cas proposa afegir un apartat dins l’article 7 de Competències dels municipis. Concretament el text  “La regulació mitjançant ordenança municipal del control, vigilància i disciplina dels usos dels estacionaments reservats per a persones amb discapacitat ubicats en centres de titularitat privada d’ús públic i en els estacionaments d’ús públic de gestió privada, amb la finalitat de garantir la mobilitat i plena inclusió dels usuaris amb discapacitat.”

Per altra banda, l’informe proposa la modificació del Reial Decret 1428/2003 de 21 de novembre, pel que s’aprova el Reglament General de Circulació. Dins d’aquest decret, el CERMI proposa dos modificacions dins l’article 94 que fa referència als llocs on queda prohibit parar i estacionar. En aquest sentit proposa afegir en l’apartat j) que queda prohibit parar “En zones senyalitzades per l’ús exclusiu de persones amb discapacitat, amb títol habilitant, ubicades en les vies públiques, en centres de titularitat privada d’ús públic i en els estacionaments d’us públic de gestió privada”. Alhora l’organisme proposa afegir el mateix text dins de les zones prohibides per estacionar, concretament en l’apartat d).

banner_dental

Deixa un comentari

La vostra adreça de correu no serà publicada


*