Govern i Síndic se sumen a l’exigència que la JEC retiri la supervisió del vot de les persones amb discapacitat

Creuen que vulnera la Convenció de Drets de l'ONU

dret vol eleccions remar en el mateix sentit
Les eleccions municipals, generals i europees estan a la volta de la cantonada // Foto: Salut Mental Catalunya

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Síndic de Greuges s’han sumat avui a la petició de l’anul·lació de la instrucció que ha proposat la Junta Electoral Central (JEC) on es preveu que quan algun membre d’una mesa electoral o un apoderat o interventor d’un partit sospiti que el vot d’una persona amb discapacitat no és exercit de forma conscient, lliure i voluntària, ho podrà fer constar a l’acta de la sessió, tot identificant l’elector amb el seu DNI.  

La convenció dels Drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides assenyala que les persones amb discapacitat han de tenir l’oportunitat de participar activament en els processos d’adopció de decisions sobre polítiques i programes, inclosos els que els afecten directament.

Banner Col·lectiu Ronda 300x600

Aquest mateix document recull que s’ha d’assegurar que les persones amb discapacitat puguin participar plenament i efectivament en la vida política i pública en igualtat de condicions amb les altres, directament o a través de representants lliurement elegits, inclosos el dret i la possibilitat de les persones amb discapacitat a votar i a ser elegides, mitjançant:

i) La garantia que els procediments, les instal·lacions i els materials electorals siguin adequats, accessibles i fàcils d’entendre i utilitzar;  

BANER_300X250

ii) La protecció del dret de les persones amb discapacitat a emetre el seu vot en secret en eleccions i referèndum públics sense intimidació, i a presentar-se efectivament com a candidates en les eleccions, a exercir càrrecs i qualsevol funció pública a tots els àmbits de govern, mitjançant l’ús de noves tecnologies i tecnologies de suport quan escaigui;  

iii) La garantia de la lliure expressió de la voluntat de les persones amb discapacitat com a electors i, amb aquesta finalitat, quan sigui necessari i a petició d’elles, permetre que una persona de la seva elecció els presti assistència per votar;

És per això que consideren que fer constar i assenyalar a una persona per sospites de discapacitat en el moment que exerceixi el seu dret a vot va absolutament en contra de de la convenció dels drets del discapacitat que l’Estat Espanyol va signar el 30 de març de 2007 i que es va comprometre a fer complir.

Cal recordar que el febrer de 2017 el Parlament va aprovar una modificació del Codi Civil català que obliga els jutges a concretar, en cas que dictaminin una discapacitat intel·lectual, si això afecta o no el dret de vot de la persona, ja que fins llavors, el dictamen de discapacitat comportava automàticament la pèrdua d’aquest dret. Aquesta actuació impulsada pel govern català respon a una llarga demanda de les entitats que representen les persones amb discapacitat i les seves famílies.

A més a més, aquest octubre les entitats representatives de les persones amb discapacitat van aconseguir que el Congrés de Diputats aprovés per unanimitat la reforma de la llei orgànica del règim electoral general (LOREG) per retornar el dret a vot a les persones amb  discapacitats –principalment amb discapacitat intel·lectual– que havien perdut el dret a vot fruit de decisions judicials de declaració d’incapacitat.

FECETC_Banner_fira si i millor

Sigues el primer a opinar

Deixa un comentari

La vostra adreça de correu no serà publicada


*