Diumenge, 17 octubre 2021
HomeDretsExperts jurídics posen en valor l'adequació del nostre ordenament legal a la...

Experts jurídics posen en valor l’adequació del nostre ordenament legal a la Convenció de Drets de la Discapacitat

Més de 200 persones assisteixen a una jornada jurídica organitzada pel CEDDD i FSIE

justicia agressio persona amb discapacitat

Més de dos centenars de persones van assistir ahir a la jornada online ‘Planificant el futur en situacions de discapacitat’, organitzada pel Consell Català per a la Defensa de la Discapacitat i la Dependència (CEDDD) i la Federació de Sindicats Independents d’Ensenyament (FSIE), que va comptar amb les ponències de Néstor González, advocat expert jurídic en discapacitat i Marc Subirón, assessor jurídic del CEDDD.

En la mateixa es va posar de relleu que la legislació civil i processal pretén donar un pas decisiu en la adequació del nostre ordenament jurídic a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. Aquest tractat proclama en el seu article 12 que les persones amb discapacitat tenen capacitat jurídica en igualtat de condicions amb les altres en tots els aspectes de la vida, i obliga els estats membres, com és el cas d’Espanya, a adoptar les mesures pertinents per proporcionar a les persones amb discapacitat accés al suport que puguin necessitar en l’exercici de la seva capacitat jurídica.

Entre altres qüestions, els experts van explicar la figura de Guarda de Fet, entesa com “aquella persona que assisteix a una altra persona amb discapacitat de manera informal; ja sigui un fill a algun dels seus progenitors majors o viceversa “, va explicar Néstor González. El primer pas per a la seva gestió és sol·licitar una Acta de Notorietat, document signat davant notari que demostra que existeix tal situació de discapacitat. En termes jurídics, aquesta sol·licitud és el Requeriment. L’efectiu estat de discapacitat pot ser constatat per diferents vies, com el testimoni de testimonis o la presentació d’una acta de empadronament que demostri que les persones afectades resideixen sota el mateix sostre.

González va continuar amb una exposició sobre la incapacitació d’una persona amb discapacitat, la qual ha de obtenir sempre per sentència judicial. Aquesta sentència ha de ser “com un vestit a mida”, va explicar l’advocat. És a dir, la sentència que declari la incapacitació determinarà l’extensió i límits d’aquesta, a més de el règim de tutela o guarda assignat a la persona incapacitada. Segons el cas, i sempre tenint en compte la protecció de la persona incapacitada i el seu patrimoni, el jutge ha d’establir la tutela, la curatela o el defensor judicial.

La tutela s’assigna quan queda acreditada una limitació funcional de la persona per regir la seva capacitat i administrar els seus béns; la curatela s’estableix per a aquelles persones que, en atenció al seu grau de discerniment, requereixen suports en el marc patrimonial i personal; i el defensor judicial s’aplica en casos amb conflictes d’interessos entre el sotmès a tutela, curatela o pàtria potestat i el que l’exerceix. En qualsevol cas, la incapacitat és sempre reversible.

Néstor González va finalitzar la seva intervenció reflexionant sobre la possible discapacitat sobrevinguda en el futur; destacant aquí la figura dels Poders Preventius, mitjançant els quals podem anticipar aquesta situació i determinar la voluntat de la persona abans de la discapacitat; la Autotutela, possibilitat que ofereix l’ordenament jurídic a una persona amb capacitat d’obrar, de designar en un document públic notarial, la persona o persones que voleu que ocupin el càrrec de tutor de si mateix, i establir normes relatives a la seva persona i béns en previsió d’una possible incapacitació; i el Testament Vital, voluntat en la qual s’estableix com volem ser tractats davant d’una emergència mèdica si no poguéssim expressar la nostra opinió.

En el seu torn de paraula, Marc Subirón Pol va parlar del Patrimoni Protegit, mecanisme de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat que permet als seus familiars assignar una sèrie de béns a la satisfacció de les necessitats vitals de l’esmentada persona.

Els béns i drets que formen aquest patrimoni, que no té personalitat jurídica pròpia, són transmesos sense haver d’esperar a disposicions testamentàries, ni fer gestions per a la seva donació, i queden sotmesos a un règim d’administració específic; aconseguint amb això un tractament molt més beneficiós per a tots amb l’objectiu de cobrir les necessitats vitals de les persones amb discapacitat.

Subscriu-te a la Newsletter

Per estar al dia de les últimes notícies del món de la diversitat funcional a Catalunya

Fes-te subscriptor Premium

Si vols tenir accés a totes les notícies publicades al Diari, l'agenda del sector, i informació sobre subvencions, ajudes, convocatòries, recursos i moltes més coses, subscriu-te a la Newsletter Premium

Redacció/Fonts
diari de la Discapacitat / El digital de la diversitat funcional a Catalunya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Publicitat-spot_img

ÚLTIMES NOTÍCIES