Dissabte, 27 novembre 2021
HomeDiscapacitatEnsenyament potencia l’atenció integral per l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades del...

Ensenyament potencia l’atenció integral per l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades del trastorn mental

alumnes necessitats educatives especials
Alumnes amb necessitats educatives especials // Foto: Plataforma per una Escola Inclusiva

El departament d’Ensenyament potencia una atenció integral per l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorn mental. És per això, que les actuacions en aquest àmbit s’han reforçat els darrers cursos amb tres aspectes clau: la creació del CRETDIC el 2016, centre de recursos per a atendre als alumnes a dificultats relacionades amb la salut mental, i, en col·laboració amb el departament de Salut, la posada en marxa de les aules integrals de suport (AIS) als centres educatius el curs 2016-17 i  el suport dels centres de salut mental infantil i juvenil a Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE).

Ensenyament, a més a més de la creació del CRETDIC, en què hi treballen més de 30 professionals distribuïts en el diferents territoris, du a terme actuacions promotores de la salut mental als centres educatius. Alguns exemples en són el programa “Escolta’m”, el programa “Obertament”, els projectes de convivència, els plans d’acollida dels alumnes, les Tutories entre iguals o bé Plans d’acció tutorial i orientació…

diari-discapacitat-300x250e

Les aules integrals de suport (AIS)  van entrar en funcionament el curs 2016-2017 i actualment n’hi ha 15 distribuïdes per tot el territori. Es troben als centres educatius, tant ordinaris com d’educació especial, i estan formades per professionals del departament d’Ensenyament i de Salut. Són espais educatius i terapèutics singulars que tenen com objectiu de proporcionar, de forma temporal, una atenció integral i intensiva dels alumnes amb el següent perfil: nens i joves amb necessitats educatives especials associades a trastorns mentals greus que necessiten suport integral i intensiu de forma temporal per poder assolir l’equilibri i el benestar personal suficient pel retorn als contextos escolars ordinaris.

Fruit de la col·laboració entre els dos departaments, comptem també amb  les USEE, amb suport dels centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ), que es van planificant gradualment a tot el territori. Són recursos personals que s’afegeixen als recursos ja existents als centres i a les diverses formes d’organització inclusiva per tal d’afavorir que l’alumnat amb manca d’autonomia s’escolaritzi en entorns escolars ordinaris. Tenen com a característica l’especialització dels professionals en l’atenció als alumnes amb necessitats educatives especials derivades del trastorn mental. L’atenció educativa amb aquest suport inclou les orientacions terapèutiques que queden recollides en el Pla Individualitzat de l’alumne, amb indicadors d’avaluació que seran revisats de manera sistemàtica per l’equip de professionals.

Així mateix, també cal tenir en compte el suport del CSMIJ als centres d’educació especial. En aquest sentit, els centres d’educació especial que escolaritzen un alt nombre d’alumnes amb trastorns de l’espectre autista reben orientacions i assessorament de professionals de la psiquiatria i psicologia clínica del CSMIJ de la seva zona.

En l’atenció integral a aquest alumnat, destaca el treball en xarxa entre els departaments d’Ensenyament, Salut i Benestar Social i Família, amb les unitats funcionals per a l’atenció dels infants i joves amb TEA (trastorn de l’espectre autista), la implementació del protocol de coordinació per a l’atenció als alumnes amb TDAH i la creació del model d’atenció a la salut mental en els centres educatius.

En el marc del Pla director de salut mental i addiccions del departament de Salut, es va aprovar l’any 2013 el “Pla d’atenció integral a les persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA)”. Aquest contempla la creació d’unitats funcionals de TEA que responen a la voluntat d’integració de professionals dels serveis existents per fer una tasca assistencial i educativa concreta als infants i adolescents que pateixen el trastorn. Fins l’actualitat, s’han posat en marxa i avaluat 7 unitats funcionals, que aquest any s’ampliaran a 23.

Amb la implementació del protocol de coordinació per a l’atenció als alumnes amb TDAH,  l’objectiu és millorar en la coordinació entre els equips d’assessorament psicopedagògic (EAP) del departament d’Ensenyament i els centres de salut mental infanto-juvenil per tal de garantir el tractament integral i integrat del TDAH, tant en el procés de detecció i diagnòstic com en el procés d’intervenció educativa i clínica.

En darrer lloc, s’ha creat el model d’atenció a la salut mental en els centres educatius, que Ensenyament ha treballat conjuntament amb el departament de Salut i amb les entitats del Sector. El model permet donar una resposta educativa integral des de les activitats de promoció que s’han de posar en funcionament fins a les activitats específiques per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de dificultats relacionades amb la salut mental dels infants i els joves.

Aquestes actuacions s’emmarquen en el Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions elaborat el Govern el novembre de 2010, que determina el model català en l’àmbit de la salut mental i les addiccions.

Subscriu-te a la Newsletter

Per estar al dia de les últimes notícies del món de la diversitat funcional a Catalunya

Fes-te subscriptor Premium

Si vols tenir accés a totes les notícies publicades al Diari, l'agenda del sector, i informació sobre subvencions, ajudes, convocatòries, recursos i moltes més coses, subscriu-te a la Newsletter Premium

Redacció/Fonts
diari de la Discapacitat / El digital de la diversitat funcional a Catalunya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Publicitat-spot_img

ÚLTIMES NOTÍCIES