Uns 1.200 alumnes amb ceguesa o discapacitat visual greu tornen al ‘cole’

Pràcticament el 100% ho faran en centres educatius ordinaris

alumnes amb ceguesa al cole
El 99% dels alumnes estudien a centres educatius ordinaris // Foto: ONCE

Uns 1.200 alumnes amb ceguesa o discapacitat visual greu de tota Catalunya afronten la tornada a l’activitat escolar i acadèmica com la resta de companys, amb el suport dels professionals dels equips de suport específic a la ceguesa i la discapacitat visual greu, formats per professionals d’ONCE i del Departament d’Ensenyament.

El 99% dels estudiants ho faran escolaritzats en centres d’ensenyament ordinari, és a dir, seguint el principi de la inclusió educativa. Aquest model inclusiu ha aconseguit que, en finalitzar l’ESO, la taxa d’abandonament escolar d’aquests alumnes sigui gairebé tres vegades inferior a la mitjana espanyola, un 9,6% enfront del 23,5% d’Espanya, i dos punts per sota de la mitjana europea, que se situa en el 11,9%, segons l’últim informe de l’agència comunitària d’estadística Eurostat.

A Catalunya 1.178 alumnes s’incorporen a les aules: 961, a Barcelona; 113, a Girona; 44, a Lleida i 60, a Tarragona. Tots ells tenen el suport dels professionals del Centre de Recursos Educatius per a Deficients Visuals (CREDV- CRE ONCE Barcelona).

A Catalunya, la distribució dels alumnes per nivells educatius és: 265 escolars corresponen a Educació Infantil; 191 són d’Educació Primària; 150 estan ja a l’ESO; 33 cursen Batxillerat; 57, Formació Professional; 102 són universitaris; i 380 estan inscrits en un altre tipus d’ensenyaments.

El CREDV / Centre de Recursos Educatius de l’ONCE a Barcelona, coordina per a tot Catalunya, l’ atenció de les necessitats educatives derivades de la discapacitat visual de cadascuna de les persones. El seu àmbit d’intervenció s’estén a Aragó, Illes Balears, Navarra i La Rioja.

Per a cada alumne amb discapacitat visual s’elabora un Pla Individualitzat d’Atenció, segons les seves necessitats, i se li assigna un mestre/a itinerant encarregat, entre altres funcions, d’assessorar al centre i al professorat d’aula, assessorar i orientar les famílies i realitzar un treball directe amb l’alumne.

L’atenció va dirigida a totes les etapes educatives, des de l’atenció primerenca i educació infantil, als ensenyaments obligatoris -Primària i Secundària-, ensenyaments post obligatoris i estudis universitaris, educació de persones adultes i atenció a alumnes escolaritzats en centres d’educació especial.

L’ONCE treballa cada any perquè quan comenci el nou curs escolar els nens i joves cecs portin a la motxilla els mateixos llibres que la resta dels seus companys, però transcrits al sistema braille. També molts d’ells compten amb adaptacions tecnològiques i informàtiques (ordinadors que parlen, anotadors i calculadores parlants, impressores en braille, lectors de pantalla, etc.) facilitades per l’ONCE per fer més accessible el seguiment del curs.

banner_dental

Deixa un comentari

La vostra adreça de correu no serà publicada


*