Uns 1.200 alumnes amb ceguesa o discapacitat visual greu tornen al ‘cole’

Pràcticament el 100% ho faran en centres educatius ordinaris

alumnes amb ceguesa al cole
El 99% dels alumnes estudien a centres educatius ordinaris // Foto: ONCE

Uns 1.200 alumnes amb ceguesa o discapacitat visual greu de tota Catalunya afronten la tornada a l’activitat escolar i acadèmica com la resta de companys, amb el suport dels professionals dels equips de suport específic a la ceguesa i la discapacitat visual greu, formats per professionals d’ONCE i del Departament d’Ensenyament.

El 99% dels estudiants ho faran escolaritzats en centres d’ensenyament ordinari, és a dir, seguint el principi de la inclusió educativa. Aquest model inclusiu ha aconseguit que, en finalitzar l’ESO, la taxa d’abandonament escolar d’aquests alumnes sigui gairebé tres vegades inferior a la mitjana espanyola, un 9,6% enfront del 23,5% d’Espanya, i dos punts per sota de la mitjana europea, que se situa en el 11,9%, segons l’últim informe de l’agència comunitària d’estadística Eurostat.

BANER_300X250

A Catalunya 1.178 alumnes s’incorporen a les aules: 961, a Barcelona; 113, a Girona; 44, a Lleida i 60, a Tarragona. Tots ells tenen el suport dels professionals del Centre de Recursos Educatius per a Deficients Visuals (CREDV- CRE ONCE Barcelona).

A Catalunya, la distribució dels alumnes per nivells educatius és: 265 escolars corresponen a Educació Infantil; 191 són d’Educació Primària; 150 estan ja a l’ESO; 33 cursen Batxillerat; 57, Formació Professional; 102 són universitaris; i 380 estan inscrits en un altre tipus d’ensenyaments.

El CREDV / Centre de Recursos Educatius de l’ONCE a Barcelona, coordina per a tot Catalunya, l’ atenció de les necessitats educatives derivades de la discapacitat visual de cadascuna de les persones. El seu àmbit d’intervenció s’estén a Aragó, Illes Balears, Navarra i La Rioja.

Per a cada alumne amb discapacitat visual s’elabora un Pla Individualitzat d’Atenció, segons les seves necessitats, i se li assigna un mestre/a itinerant encarregat, entre altres funcions, d’assessorar al centre i al professorat d’aula, assessorar i orientar les famílies i realitzar un treball directe amb l’alumne.

L’atenció va dirigida a totes les etapes educatives, des de l’atenció primerenca i educació infantil, als ensenyaments obligatoris -Primària i Secundària-, ensenyaments post obligatoris i estudis universitaris, educació de persones adultes i atenció a alumnes escolaritzats en centres d’educació especial.

L’ONCE treballa cada any perquè quan comenci el nou curs escolar els nens i joves cecs portin a la motxilla els mateixos llibres que la resta dels seus companys, però transcrits al sistema braille. També molts d’ells compten amb adaptacions tecnològiques i informàtiques (ordinadors que parlen, anotadors i calculadores parlants, impressores en braille, lectors de pantalla, etc.) facilitades per l’ONCE per fer més accessible el seguiment del curs.

Deixa un comentari

La vostra adreça de correu no serà publicada


*