Es multipliquen per 2,6 les persones amb discapacitat aturades durant la crisi a Catalunya

UGT ressalta en un informe que la contractació és testimonial

cartell infome ugt
Cartell informe // Foto: Imatge cedida per UGT Catalunya

L’informe “Les persones amb discapacitat i el mercat laboral a Catalunya 2015” realitzat per la Secretaria d’Estat del Benestar i Treball de la Unió General de Treballadors (UGT) de Catalunya destaca que les persones dispacacitades registrades a l’atur s’ha multiplicat per 2,6 durant els anys de la crisi. L’estudi conclou que les persones amb diversitat funcional tenen un greu problema d’accés al treball, d’accessibilitat al lloc de treball i finalment d’adaptació del lloc de treball.

Malgrat que la llei LISMI assenyala que les empreses amb 50 persones treballadores o més han de respectar una quota del 2% de persones treballadores amb discapacitat igual o superior al 33% i les administracions públiques el 5% o, en el seu defecte, la contractació de mesures alternatives a la contractació, la realitat és que la contractació de persones amb discapacitat funcional és pràcticament testimonial segons reflexa l’informe de l’UGT de Catalunya.

La població amb discapacitat en edat laboral a Catalunya, és a dir, la que té entre 16 a 64 anys, és de 265.599 persones, representant el 49,4% del total de persones amb discapacitat i el 5,4% de la població total en edat de treballar.És a dir que en relació a població activa, 1 de cada 2 persones amb diversitat funcional és potencialment activa per qüestions d’edat.

No obstant les dades que mostra l’informe assenyalen una baixa participació en el mercat de treball de les persones amb discapacitat que, a més, s’ha agreujat als darrers anys. De fet, durant la crisi l’atur entre les persones amb discapacitat s’ha incrementat més intensament que el del conjunt de la població, de fet, del 2008 al 2014 la mitjana d’atur de les persones amb discapacitat va incrementar-se un 164,6% mentre que pel conjunt de la població va ser d’un 77,9%.

Al 2014 l’atur registrat va augmentar en el col·lectiu de persones amb discapacitat (+3,4%) mentre que va disminuir en el conjunt de la població (-6,9%).  lo que confirma que el col·lectiu de persones treballadores a l’atur i que es troben amb algun tipus de diversitat funcional, és un col·lectiu especialment vulnerable: és un col·lectiu feminitzat, de més de 45 anys i en situació d’atur de llarga duració.  

Una contractació testimonial

L’informe afirma que la contractació de les persones amb discapacitat és gairebé testimonial en el conjunt de la contractació realitzada a Catalunya: els 11.354 contractes signats per persones amb diversitat funcional al 2014 representen només el 0,47% del total de la contractació realitzada al país el mateix any.

A més la situació de les persones amb discapacitat es caracteritza per un nivell baix de contractació al mercat ordinari, fent que els Centres Especials de Treball (CET) siguin un clar instrument d’inserció laboral de les persones amb discapacitat.  

La contractació en els CET durant l’any 2014 constitueix el 69,4% del total dels contractes efectuats a persones amb discapacitat, però només representa el 37,4% de la contractació indefinida

Un altre aspecte que ressalta l’informe és el baix nivell salarial de les persones amb discapacitat funcional. El salari de les persones assalariades amb discapacitat va ser un 14,5% inferior al de persones sense discapacitat. Aquesta bretxa s’ha ampliat en els darrers anys, doncs al 2011 aquesta diferència era de 11,5%.

Aquesta bretxa salarial és més amplia entre els homes, segons reflexa l’informe, guanyant un 20,5% menys els treballadors amb discapacitat, que entre les dones. En el cas de les dones, les treballadores amb diversitat funcional van tenir uns ingressos salarials un 12,1% inferior.

Els salaris més baixos corresponen a les persones treballadores amb discapacitat intel·lectual i mental, amb salaris inferiors en un 38,6% i un 13,5%, respectivament. Les persones treballadores amb discapacitat sensorial i física van percebre els més elevats.  

Davant del paisatge que dibuixa l’informe, l’UGT de Catalunya fa una crida perquè tota proposta relativa a la integració laboral de les persones amb discapacitat es realitzi des d’un punt de vista transversal per a augmentar les garanties d’èxit de les polítiques dirigides a la integració d’aquestes persones treballadores. Pel sindicat la finalitat de les polítiques d’ocupació per a les persones amb discapacitat han d’estar dirigides a la seva integració en el mercat de treball ordinari, i subsidiàriament al treball protegit sense que sigui sinònim de treball de baixa qualitat i protecció.

banner_dental

Deixa un comentari

La vostra adreça de correu no serà publicada


*