La plataforma Volem Signar i Escoltar exigeix el lliure accés dels infants sords a una educació bilingüe

Demanen aules compartides per alumnes oients i sords

alumnes sords exigeix educació bilingüe
El col·lectiu ha denunciat en diverses ocasions aquesta discriminació // Foto: FESOCA

La plataforma Volem Signar i Escoltar ha denunciat que poques famílies opten a la opció d’escolaritzar els seus fills sords en aules amb ensenyament bilingüe (oients i sords) per la manca d’informació.

En realitat només 200 dels prop de 2.000 alumnes sords que hi han a Catalunya han escollit aquest opció educativa. La majoria dels pares es decanta per l’escolarització 100% oral en centres educatius ordinaris amb el suport d’un professor d’àudio i llenguatge on els alumnes aprenen a llegir els llavis.

A Catalunya només hi ha una escola pública a Barcelona on es dona una educació bilingüe amb alumnes oients i sords. Però el departament d’Ensenyament assegura que compta amb una vuitantena de centres preparades per atendre a nens i nenes sordes, i que d’aquestes 21 disposen de mestres que coneixen la llengua de signes.

La política educativa intenta agrupar els nens i nenes sordes en aquests centres per proximitat geogràfica, però aquesta estratègia es fa més complicada en àrees geogràfiques disperses, om les distàncies són més grans.

La problemàtica d’aquests alumnes continua en l’etapa de l’ensenyament post obligatori, on els estudiants sords disposen d’un intèrpret per un determinat nombre d’hores segons un criteri pedagògic. Aquest servei normalment resulta insuficient per les necessitats de l’alumne i per aconseguir la plena igualtat amb la resta d’estudiants.

La plataforma Volem Signar i Escoltar assegura que té preparada una denuncia per presentar al departament d’Ensenyament reclamant el lliure accés a una educació bilingüe de les persones sordes.

banner_dental

Deixa un comentari

La vostra adreça de correu no serà publicada


*