Les patronals dels CEE es neguen a signar el conveni col·lectiu de Centres i Serveis d’Atenció a les Persones amb Discapacitat

Consideren que posa en perill 40.00 llocs de treball

Les patronals Confederació Nacional de Centres Especials d’Ocupació (CONACEE ) i l’altra representant de Centres Especials d’Ocupació FEACEM es van negar a signar el passat dimecres 13 de març el  XV Conveni Col·lectiu general de centres i serveis d’atenció a persones amb discapacitat perquè consideren que estableix discriminacions per als treballadors amb discapacitat de determinats Centres Especials d’Ocupació (CEE), els denominats d’Iniciativa Social i situen en clara desavantatge competitiva als CEE que no pertanyen a aquesta subcategoria.

jaume collboni visita manteniment jardineres barcelona
Segons les patronals el nou conveni crea una doble escala salarial en funció del tipus de CEE // Foto: Grupo SIFU

Segons aquestes entitats, el conveni col·lectiu crea una doble escala salarial i per tant una desigualtat entre treballadors amb discapacitat en funció del tipus de CEE on presten els seus serveis i fa que es pagui i es cobri de forma diferent sense que existeixi una justificació objectiu i raonable.

D’altra banda, les patronals dels Centres Especials d’Ocupació, consideren que el text senta les bases per una discriminació respecte a les persones amb discapacitats severes a les que rebaixa a la categoria d’Operaris, fixant pels mateixos una remuneració inferior a la resta de treballadors.

La CONACEE s’ha negat a signar el Conveni Col·lectiu perquè creu que va dirigit directament als treballadors de Centres Especials d’Ocupació d’Iniciativa Social (prop de 42.000 treballadors), i indirectament als titulars de Centres Especials d’Ocupació que no tenen la consideració d’iniciativa social i els seus treballadors.

Per l’entitat el nou conveni suposa una greu alteració en la eficiència i una vulneració de la competència que fa perillar la seva viabilitat i sostenibilitat, amb el conseqüent risc pel treball de prop de 40.000 persones amb discapacitat ocupades en més del 50% dels 1.269 CEE que hi ha a Espanya, que no poden qualificar-se d’iniciativa social.

La subcategoria de Centres Especials d’Ocupació d’Iniciativa Social, neix al març de

2018, gràcies a una iniciativa legislativa promoguda per CERMI, a la qual pertanyen les patronals AEDIS i FEACEM. Són centres promoguts i participats en més d’un 50 per cent, directament o indirectament, per una o diverses entitats, ja siguin públiques o privades, que no tinguin ànim de lucre o que tinguin reconegut el seu caràcter social en els seus Estatuts.

L’esmentat conveni, que té àmbit d’aplicació nacional, si que el van ratificar els sindicats FE-CCOO i FeSP-UGT, a més de la majoria dels membres del banc patronal AEDIS, CECE, EyG, i ANCEE.

banner_dental

Sigues el primer a opinar

Deixa un comentari

La vostra adreça de correu no serà publicada


*