El CERMI planteja millorar la prestació econòmica per cura de menors afectats per malaltia greu, en cas de discapacitat

L’organisme reclama establir una situació de ‘persona assimilada’

millora prestació joves cura discapacitat
En molts casos les necessitats dels joves s’extenen més enllà de la majoria d’edat // Foto: T-Oigo

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha plantejat a la Seguretat Social la necessitat d’impulsar una reforma normativa per millorar la prestació econòmica per a la cura de menors afectats per una malaltia greu, en casos de discapacitat.

La reforma d’aquesta prestació respon a la conveniència de flexibilitzar els requisits establerts per a aquesta, a fi d’evitar que s’extingeixi quan la persona afectada compleixi els 18 anys, en adquirir la majoria d’edat. Hi ha molts supòsits en què la necessitat de proporcionar atenció directa contínua i permanent no desapareix quan la persona compleix aquesta edat, sinó que persisteix i freqüentment es veu intensificada, causant problemes perquè els progenitors o el cuidador puguin conciliar la vida familiar amb la laboral.

Per això, el CERMI reclama establir com a ‘situació assimilada’, a l’efecte d’adquirir la condició de beneficiari, la de les persones menors de 26 anys amb una discapacitat de les que necessiten grans necessitats de suport, de la qual es derivin dificultats addicionals a els progenitors i les persones cuidadores.

En concret, s’ha de considerar ‘persona assimilada’ als que tinguin menys de 26 anys i els hagi estat reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% a conseqüència d’una paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual o del desenvolupament. Així mateix, aquesta situació ha de fer-se extensiva als que tinguin una discapacitat física o sensorial amb un grau igual o superior al 65%.

banner-electium_300x250-V3_nou copy

En aquest sentit, cal també modificar segons el CERMI la Llei de l’Estatut dels Treballadors (article 37.6), i la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (article 49 E), amb la finalitat que es pugui beneficiar d’una reducció de la jornada laboral.

Sigues el primer a opinar

Deixa un comentari

La vostra adreça de correu no serà publicada


*