assalariats persones discapacitat
Discapacitat

Les persones amb discapacitat cobren un 15,7% menys que els assalariats sense discapacitat

Segons el darrer informe publicat per l’Institut Nacional de Estadística (INE) sobre el Salario de las Personas con Discapacidad, les persones amb discapacitat registren una baixa participació en el mercat laboral i quan hi participen ho fan en pitjors condicions. L’any 2015 van presentar una taxa d’ocupació del 23,4%, menys de la meitat que en el cas de la població sense discapacitat, i el seu salari brut anual mitjà dels treballadors/es per compte aliena va ser un 15,7% menys que […]