Dones i salut mental temps tasques cura
Inclusió

Les dones dediquen el doble de temps que els homes a les tasques de cura

Concretament, 27 hores a tasques de cura a la setmana vers les 14 hores que hi dedica l’home (font EWCCS-España 2015). L’ajuntament de Barcelona també apunta que el 90% de la feina de cura a persones majors de 65 anys la fan familiars i altres membres de la xarxa relacional, que en la seva gran majoria són dones. Aquesta situació fa que les dones tinguin una menor taxa d’ocupació, un índex de reducció de jornada laboral més alt, més temporalitat […]