Nova plataforma amb informació sobre espais adaptats per a persones amb discapacitat

L’empresa Contigo Adaptado, S.L. crea una app i una pàgina web de suport

plataforma contigo adaptado
Una pantalla de l’app mòbil // Foto;: Imatge cedida per Contigo Adaptado, S.L.

L’empresa menorquina Contigo Adapatado, S.L., propietat de Lorenzo Carreras i Germán Sintes, ha creat una plataforma per facilitar informació actualitzada dels establiments, llocs d’oci i organismes públics adaptats per a persones amb algun tipus de discapacitat, a través d’una aplicació mòbil de descàrrega gratuïta i una pàgina web de suport.

Els usuaris les dues plataformes, pot localitzar qualsevol espai que compleixi amb l’única característica d’estar adaptat, donar-nos a conèixer un que encara no s’hagi inclòs, així com accedir a informació específica sobre com, on i perquè és recomanable l’adaptació del major Per tal d’oferir el màxim d’espais possibles, la inclusió de les dades bàsiques de qualsevol zona adaptada (nom i adreça postal) és totalment gratuïta, les dades ampliades (E-mail, telèfon de contacte, fotografies, etc) es reserven als espais que, mitjançant contracte, estan afiliats a la seva xarxa.

La navegació en l’aplicació és senzilla i intuïtiva. La primera versió, compta amb botons amplis i textos d’una grandària i tipografia clars. Està adaptada per a persones amb poca destresa manual i visual i estem treballant per poder solucionar amb altres dificultats en les versions posteriors.

Pel que fa a la web, aquesta compta amb un disseny modern i adaptable a les diferents plataformes en les quals es pot executar (ordinador portàtil, telèfon mòbil, tauleta, televisió interactiva).

Deixa un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.